جلسات مشاوره ای

  • 17 اسفند , 1395
  • 775 نفر
  • کد خبر 100003
جلسات مشاوره ای
مشاوره تحصیلی
مشاوره تحصیلی به دانش آموز کمک می کند ویژگی ها و استعداد های خود را بهتر شناخته و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداشته اند و میزان توجه به آنها کمتر بوده، بیشتر توجه نمایند.
علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینه های مختلف تحصیلی تقویت کرده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنها را شناسایی و راه حل هایی برای رفع نواقص ارائه می دهد و به این ترتیب دانش آموزان می توانند عملکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته باشند و انتخاب های بهتری انجام دهند و مشکلات احتمالی را نیز مرتفع نمایند.
همچنین برخی دانش آموزان مایلند عملکرد بهینه خود را در زمینه تحصیلی بهبود بخشند. این دانش آموزان ممکن است دانش آموزانی متوسط و یا قوی باشند. به هر حال تمایل دارند روش هایی را بیاموزند و اطلاعاتی مناسب و مفید کسب کنند که کارایی آنها را در زمینه تحصیلی بالا ببرد. مشاور چنین راهکار هایی را برای افراد فراهم می سازد و بر احتمال موفقیت آنها را در سطح پیشرفته تر می افزاید.
آموزشگاه علمی راسخون با بهره گیری از مشاوران مجرب باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان و رفع مشکلات مطالعاتی و برنامه ریزی خواهد شد و در مجموع باعث بهبود روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز می شود