آیین نامه تخفیف

آیین نامه تخفیف 
 
۱- دانش آموزانی که در آزمون پایان هر ترم رتبه اول پایه را کسب نمایند شامل ۹۰٪ تخفیف در ثبت نام بسته آموزشی پایه مربوطه در ترم جاری بعدی خواهند بود.
۲- دانش آموزانی که در آزمون پایان هر ترم رتبه دوم پایه را کسب نمایند شامل ۵۰٪ تخفیف در ثبت نام بسته آموزشی پایه مربوطه در ترم جاری بعدی خواهند بود.
۳- دانش آموزانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا خیریه های محلی می باشند بنا به تشخیص مدیریت آموزشگاه تا سقف ۵۰٪ تخفیف شامل خواهند بود.
۴- فرزندان شهدای گرانقدر مدافع حرم شامل 
۹۰٪ تخفیف خواهند بود.
۵- فرزندان آزادگان سرافراز و جانبازان دلاور به ترتیب اولویت تا سقف 
۵۰٪ تخفیف شامل خواهند بود.
۴- دانش آموزانی که به همراه برادر و یا خواهر خود در دوره های موسسه شرکت می نمایند، دانش آموز کوچک تر شامل ۲۰٪ تخفیف خواهد بود.

شرایط استفاده از تخفیف ها:
دانش آموزان برای استفاده از تخفیف های بند ۱ و ۲ می بایست درصد کل آزمون پایان ترمشان بالای ۵۰٪ باشد.
تخفیف های بند ۱ و ۲ شامل بسته های آموزشی بوده و تک درس های ارائه شده شامل هیچگونه تخفیفی نمیباشد.
دانش آموزان برای استفاده از تخفیف های بند ۳و ۵  می بایست مدارک معتبر خود را به همراه درخواست تخفیف تحویل روابط عمومی نمایند و ظرف یک هفته کاری نتیجه بررسی های هییت مالی را تحویل بگیرند. تخفیفات این بند حد اقل ۱۰٪ و حد اکثر ۵۰٪ می باشد.
دانش آموزانی که از بند ۱و۲ شامل تخفیف شده باشند نمی توانند از بند ۴ شامل تخفیف شوند.
تخفیف های یاد شده در سه بند بالا تنها برای بسته های آموزشی بوده و شامل (تک درس های ارائه شده، اردو های علمی، اردو های تفریحی، خرید کتاب، رزرو مشاوره، کلاس های خصوصی و ...) نمیباشد.
دانش آموزانی که تحت حمایت خیریه ها نیستند اما مشکل مالی شدید دارند می توانند با نامه مکتوب از مدیر مدرسه و یا اعلام به واحد خییرین موسسه راسخون درخواست خود را ارائه نمایند. این واحد بعد از تحقیق و بررسی و احراز عدم تمکن مالی، بند ۳ را اجرا خواهد کرد.

به امید روزی که هیچ دانش آموزی به علت مشکلات مالی از علم آموزی باز نماند
مدیریت مالی موسسه علمی راسخون